Several times a year, I publish human-readable articles about my research, innovation and work. Usually they are written in Dutch, occasionally in English or French. My articles are regularly adopted by popular media. Now and then, I am being interviewed as well. My current focus is on advanced cryptography and the impact of quantum computers on cryptographyInterview with me at Devoxx 2023 (in Dutch)

Distribution quantique de clés – l’ultime ligne de défense quantique ?

16/O4/2024
Les ordinateurs quantiques risquent un jour d’être capables de casser la cryptographie moderne à clé publique. Outre la standardisation de nouveaux algorithmes cryptographiques résistants aux ordinateurs quantiques, la distribution quantique de clé (“Quantum Key Distribution” – QKD) est … Continue reading →

Introduction au nouveau service de pseudonymisation eHealth

20/03/2024
Bon nombre de systèmes dans le secteur public stockent des données personnelles sensibles. Il faut éviter qu’un adversaire interne ou externe puisse établir un lien entre ces données et des personnes physiques. Une mesure précieuse consiste à ne plus stocker les données sous des numéros de registre national, mais sous des pseudonymes. … Continue reading →

Quantum Key Distribution – De ultieme kwantum-verdedigingslinie?

20/O3/2024
De kans bestaat dat Kwantumcomputers op een dag in staat zullen zijn om de moderne publieke sleutelcryptografie te breken. Naast de standaardisatie van nieuwe, kwantumresistente cryptografische algoritmes, wordt Quantum Key Distribution (QKD) als een nog veiliger alternatief … Continue reading →

Kwantumcomputers zijn vandaag nog geen dreiging – maar voorzichtigheid mag

23/11/2023
Naast AI is kwantumtechnologie één van de hete hangijzers in de tech-wereld. Met het grote verschil dat dat eerste inmiddels operationeel is. Hoe zit dat dan met kwantumcomputers? Als je de doemberichten mag geloven, gaat kwantum-computing elke huidige vorm van versleuteling even nuttig maken als een trekhaak aan een vliegtuig. Kloppen die berichten? … Continue reading →

Introductie tot de nieuwe eHealth pseudonimiseringsdienst

16/10/2023
Een nuttige bescherming voor persoonsgegevens door systemen in de publieke sector is pseudonimisatie. Specifiek hebben we het over het bewaren van persoonsgegevens onder unieke codes in plaats van onder rijksregisternummers. Deze unieke codes – de pseudoniemen – zijn slechts met een … Continue reading →

Protection des données par la pseudonymisation préservant la structure des numéros de registre national

14/07/2023
De plus en plus de données personnelles sensibles sont stockées sous forme numérique, tandis que les cyberattaques deviennent de plus en plus avancées. Aussi l’amélioration de la protection des données à caractère personnel fait-elle l’objet d’une attention de tous les instants. Une mesure complémentaire précieuse consiste à stocker les données à caractère personnel non pas sous un … Continue reading →

Gegevensbescherming m.b.v. structuurbehoudende pseudonimisatie van rijksregisternummers

14/07/2023
Steeds meer gevoelige persoonsgegevens worden digitaal bewaard, terwijl cyberaanvallen steeds geavanceerder worden. Het verbeteren van de bescherming van persoonsgegevens geniet dan ook permanente aandacht. Een waardevolle aanvullende maatregel is om persoonsgegevens niet onder een rijksregisternummer te bewaren, maar onder een pseudoniem. … Continue reading →

Web3 in Wonderland

17/01/2023
Het jongste buzzword in blockchain-land luistert naar de naam Web3. Het zou de logische volgende stap zijn in de evolutie van het Internet, met blockchain-technologie als ruggengraat. Web3 belooft een gedecentraliseerde toekomst, weg van de hegemonie der platform-mastodonten zoals Facebook en Amazon. Burgers zouden voortaan via een wallet op hun smartphone of computer volledige … Continue reading →

De weg richting kwantumresistente standaarden

03/01/2023
Krachtige kwantumcomputers zouden ergens in de toekomst in staat zijn moderne publieke sleutelcryptografie te breken. Het NIST (National Institute for Standards & Technologies) heeft daarom in 2016 een standaardisatieprocedure opgestart. In juli 2022 kondigde dat NIST aan dat het de eerste vier algoritmes geselecteerd heeft: … Continue reading →

Op weg richting kwantumresistente standaarden

04/10/2022
Zoals reeds uitgebreid toegelicht in eerdere blogposts, zouden krachtige kwantumcomputers ergens in de toekomst in staat zijn moderne publieke sleutelcryptografie te breken. Het NIST (National Institute for Standards & Technologies) heeft daarom in 2016 een standaardisatieprocedure opgestart. In juli 2022 kondigde dat NIST aan dat het de eerste vier algoritmes geselecteerd heeft: … Continue reading →

Bedreigen kwantumcomputers moderne cryptografie?

10/05/2022
Hoe hard moeten we ons zorgen maken dat kwantumcomputers de moderne cryptografie zullen ondergraven? Als we bepaalde schreeuwerige persberichten die een crypto-apocalypse prediken, mogen geloven, is het hoogtijd voor bestiale paniek. … Continue reading →

Uitdagingen bij gedecentralizeerde digitale portefeuilles

26/01/2022
In oktober 2021 kondigde de Staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) aan dat hij voor elke Belg tegen 2023 een digitale portefeuille wil, wat voortvloeit uit een Europese regulering. In die digitale portefeuille zouden alle officiële documenten gebundeld worden, zoals … Continue reading →

Privacybevorderende technologieën voor de publieke sector

12/10/2021
Het wordt steeds makkelijker om grote hoeveelheden persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Dit creëert enerzijds heel wat opportuniteiten, zoals het doen van statistische analyses ter verbetering van de gezondheidszorg. Tegelijkertijd moet echter rekening gehouden worden met de privacy van … Continue reading →

Secure multiparty computation – Collectieve berekeningen op verspreide gevoelige gegevens

08/06/2021
Binnen de cryptografie bestaat een stelling die zegt dat alles wat met behulp van een centrale partij (Facebook, Amazon, de overheid, … ) berekend kan worden in principe ook zonder die centrale partij berekend kan worden. Daarbij kunnen gevoelige gegevens – zoals persoonsgegevens – die als input dienen ook effectief confidentieel blijven voor de andere participanten. … Continue reading →

[Interview] België en de blockchain: nieuwe kennishub promoot EU-blockchainproject

03/03/2021
Het Europese blockchainproject EBSI schakelt een versnelling hoger. Een nieuwe versie moet toepassingen in productie ondersteunen en ter voorbereiding daarop zetten de KU Leuven, Belnet, Smals en BOSA een kennishub op. … Continue reading →

[Interview] Kwantumcomputers: verre droom of actueel gevaar?

01/03/2021
Wie de communicatie van bedrijven over kwantumcomputers wat opvolgt, krijgt de indruk dat de eerste superslimme kwantumcomputer voor de deur staat. De systemen zullen complexe problemen in minuten in de plaats van jaren kraken en de beveiliging van de digitale wereld zal als een kaartenhuis in elkaar storten. Hoe realistisch is dat scenario? … Continue reading →
Picture published under creative commons. https://www.pikist.com/free-photo-ijlpz

Kwantumcomputers & cryptografie deel 4: Kwantumresistentie

01/09/2020
Het vorige deel van de reeks kwantumcomputers & cryptografie ging in op de bedreiging die krachtige kwantumcomputers op termijn kunnen vormen voor de moderne publieke sleutelcryptografie. Dit vierde en laatste deel bespreekt hoe we ons daartegen kunnen wapenen met behulp van kwantumresistente cryptografie. … Continue reading →
Picture published under creative commons n Flickr by darkday (drainrat). Title: Searching

Kwantumcomputers & cryptografie deel 3: De Crypto-apocalypse?

19/05/2020
Welke impact zullen kwantumcomputers hebben op onze moderne cryptografie, die levensnoodzakelijk is in onze samenleving? Deze blogpost bespreekt de impact op symmetrische encryptie, op cryptografische hashfuncties en op publieke sleutelcryptografie. … Continue reading →
Source: Arute, F. et al. Nature 574, 505–510 (2019).

Kwantumcomputers & cryptografie deel 2: Kwantum (niet) in de praktijk

08/04/2020
Welkom in het 2e deel van de reeks kwantumcomputers & cryptografie. We gaan in op de huidige stand van zaken in kwantumcomputerland en schijnen licht op vragen zoals: “Hoe ver staan we met de bouw van kwantumcomputers?”, “Hoe moeilijk is het bouwen ervan?” en “Zullen ze binnen 10 jaar klassieke computers op vele fronten … Continue reading →
CCO Public - domain https://pixy.org/5939661/

Kwantumcomputers & cryptografie deel 1: Kwantum- Vs. klassieke computer

25/02/2020
Het tijdperk van de kwantumcomputers lijkt snel dichterbij te komen. Dergelijke computers zouden een mokerslag geven aan de hedendaagse cryptografie. Bedrijven claimen revolutionaire doorbraken. Grootmachten investeren miljarden waardoor het zelfs wat doet denken aan een wapenwedloop. De dominantie van de … Continue reading →

5 geavanceerde cryptografie-tools voor een betere bescherming van persoonsgegevens

22/11/2019
De ene encryptie is de andere niet. Terwijl de bescherming van persoonsgegevens cruciaal is voor zowat alle overheidsinstellingen en bedrijven, blijkt het vaak moeilijk om een evenwicht te vinden tussen veiligheid, kost, functionele vereisten en gebruiksgemak. Waar traditionele benaderingen geen bevredigende oplossingen bieden ... Continue reading →

Cryptografische pseudoniemen snellen de GDPR te hulp

25/10/2019
Er worden steeds meer persoonsgegevens verwerkt, die op een afdoende manier beschermd moeten worden. Vaak volstaan de genomen veiligheidsmaatregelen niet en lezen we in de pers over alweer een ‘data breach’, of over het niet-respecteren van de privacy. Cryptografische pseudoniemen zijn een relatief weinig bekende technologie die misbruik een stuk moeilijker ... Continue reading →
Picture by Shireen Garcia, published on Flickr under Creative Commons

Bescherming van persoonsgegevens met geavanceerde cryptografie

17/09/2019
De bescherming van persoonsgegevens is cruciaal voor overheidsinstellingen. Toch blijkt het vaak moeilijk om een evenwicht te vinden tussen veiligheid, kost, functionele vereisten en gebruiksgemak. Daar waar traditionele benaderingen geen bevredigende oplossingen bieden, kunnen geavanceerde cryptografische tools mogelijks een uitweg bieden. … Continue reading →
Picture by Frank Starmer, published on FLickr under Creative Commons with title: Lady blur

“Vergeetachtige verzending” voor vertrouwelijk onderzoek naar personen

18/06/2019
Geregeld is onderzoek nodig naar verdachte personen. Dit neemt niet weg dat de privacy van deze en andere personen gerespecteerd moet worden. Ook de confidentialiteit van het onderzoek moet gegarandeerd blijven. Dit artikel reikt een waardevolle technologie aan om aan deze vereisten tegemoet te komen. Continue reading →
Royalty free picture by Pikrepo.com

Cryptografische pseudoniemen snellen de GDPR te hulp

21/05/2019
Er worden steeds meer persoonsgegevens verwerkt, die dan ook op een afdoende manier beschermd moeten worden. Vaak volstaan de genomen veiligheidsmaatregelen niet en lezen we in de pers over opnieuw een data breach of over het niet respecteren van de privacy. Cryptografische pseudonimisatie is een relatief weinig gekende technologie die dergelijk misbruik een pak moeilijker ... Continue reading →
Picture released in the public domain by NASA. Title: Black hole Cygnus X-1

Blockchain - Gedistribueerd, maar met tendenzen tot centralisering

21/01/2019
Blockchain, en bij uitbreiding DLT (Distributed Ledger Technology), wordt gezien als een technologie om vertrouwen te distribueren. Toch moeten we ons bewust zijn dat dit niet uitsluit dat vormen van centralisatie in een blockchaincontext - al dan niet verborgen - kunnen en zullen blijven bestaan. Het gedistribueerd utopia zal dan ook nog niet voor morgen zijn. Continue reading →

Blockchain is geen notariskiller

01/12/2018
Opinie door Jan Sap, Directeur-generaal van de Federatie van het Notariaat, naar aanleiding van de publicatie van het boek gepubliceerd door mij en Benjamin Verheyen, inclusief vermelding van de auteurs. Continue reading →
Picture published by gfpeck on Flicr under Creative commons. Title: Penrose Triangle

Blockchain & gedistribueerd vertrouwen, deel 3/3: Het blockchain trilemma

18/09/2018
Deel 1 in onze reeks ging in op wat we bedoelen met gedistribueerd vertrouwen en wat blockchain wel en niet kan. Deel 2 ging over het moeilijke evenwicht tussen transparantie en confidentialiteit. In dit derde en laatste deel bekijken we het spanningsveld tussen drie concepten: veiligheid, ... Continue reading →

Blockchain & distributed trust - Part 2/3: transparency & confidentiality

13/09/2018
Part 1 in our series dealt with the possibilities of blockhain on a conceptual level. Part 2 discusses what blockchain can do for you: protecting data and enforcing rules (including transferring assets). Can blockchain do this without compromise? ... Continue reading →

BeSure - A realistic blockchain case for the Belgian government

11/09/2018
Smals Research devised and developed in detail a blockchain application in the first half of this year. A comprehensive analysis was made, as well as a working proof of concept. This blog post explains the business case and approach at a high level. ... Continue reading →

BeSure - Een realistische blockchain case voor de overheid

04/09/2018
Smals Onderzoek heeft begin dit jaar in detail een blockchain toepassing uitgewerkt. Er werd zowel een uitgebreide analyse gemaakt, als een werkende proof of concept. Deze blogpost legt op hoog niveau de problematiek en aanpak uit. ... Continue reading →

Blockchain en gedistribueerd vertrouwen – Hoe zit dat nu precies? (Deel 2/3: Confidentialiteit)

21/08/2018
Deel 1 in onze reeks ging in op wat blockhain op conceptueel niveau wel en niet kan. Deel 2 gaat in op wat blockchain wel kan: het beschermen van data en het afdwingen van regels (met inbegrip van transfereren van activa). Kan blockchain dit compromisloos? ... Continue reading →
Picture by Dominic Alves

Blockchain and distributed trust - How do they relate? (part 1/3)

14/06/2018
You know them, those psychological tests where you hear or see something and you have to spontaneously say what comes in mind. When you hear "distributed trust", most readers will answer "Blockchain" with confidence. But what exactly is the relationship between blockchain and distributed trust? Is blockchain ... Continue reading →

Blockchain en gedistribueerd vertrouwen – Hoe zit dat nu precies? (Deel 1/3)

10/06/2018
Je kent ze wel, die psychologische tests waarbij je iets hoort of ziet en je spontaan moet zeggen wat er in je opkomt. Bij het horen van “gedistribueerd vertrouwen” zullen de meeste lezers vol zelfvertrouwen “Blockchain” antwoorden. Maar wat is nu precies de relatie tussen blockchain en ... Continue reading →
Picture by anjan58 on Flick.com

Linking Together Personal Data in the Era of Big Data & GDPR

18/04/2018
In May 2018, the much-discussed GDPR will be enacted. Besides identified data and anonymous data, the European regulation introduces a new category of data, called pseudonymous data. This articles presents an approach, based on cryptographic pseudonyms, that can help governments to become GDPR ... Continue reading →
Picture by EivindPedersen (pixabay.com). Released in the public domain.

Voici les 7 mythes du Bitcoin, une pseudo-monnaie qui est "détournée par la spéculation

30/03/2018
Le Bitcoin, vous en avez déjà entendu parler. Mais savez-vous exactement ce que c'est, et comment ça tourne ? Dans les allées du plus grand salon belge dédié à la cybersécurité, nous avons assisté à une présentation d'un expert belge, Kristof Verslype, qui démonte en 7 points les mythes ... Continue reading →
Picture published under Creative Commons by Guilherme Tavares on Flickr. Title: code bug

Enkele valkuilen met smart contracts in Ethereum

20/02/2018
Ethereum is het meest populaire blockchain-platform voor ‘smart contracts’. Dit zijn in feite stukjes code die gedistribueerd worden uitgevoerd binnen een blockchain-netwerk. Voor iemand met een beetje programmeerachtergrond ziet een smart ...contract in Ethereum eruit als normale code. Toch zijn er specifieke valkuilen ... Continue reading →
Picture published under creative commons by S. Davis (whiteknuckled) on Flickr. Title: 2013-02-17 13.44.19

Blockchain & Smart Contracts - FAQ voor Juristen

09/01/2018
Onderstaand artikel werd geschreven op vraag van Larcier Group, de autoriteit voor juridische vakliteratuur, en verschijnt in hun magazine Emile en Ferdinand. Het artikel tracht te antwoorden op een aantal vragen rond blockchain die leven bij heel wat juristen. Continue reading →

Bitcoins vreten steeds meer energie: equivalent van 39% van Belgische stroomverbruik

13/12/2017
Voor bitcoins moeten zware computers en servers overuren draaien, en dat vreet energie, zeker nu de koers van de bitcoin onlangs scherp is gestegen: momenteel gaat het naar schatting om het equivalent van 39 procent van het totale … Continue reading →

‘De bitcoin is een ecologische ramp’

19/10/2017
Voor de ontginning van de virtuele munt bitcoin is in één jaar tijd ongeveer evenveel elektriciteit nodig als wat half Vlaanderen in dezelfde tijdsspanne verbruikt. ‘Een zware ecologische prijs om betalingen uit te kunnen voeren zonder de tussenkomst van een bank.’ … Continue reading →
Picture published under creative commons on Flickr by Billy Wilson. Title: pollution

Bitcoin – Van Experiment tot Ecologische Ramp

17/10/2017
Op 22 mei 2010 kocht een software ontwikkelaar 2 pizza’s voor 10 000 bitcoins. Vandaag zijn 10 000 bitcoins ongeveer 40 miljoen dollar waard. Die astronomische stijging spreekt tot de verbeelding. Toch heeft dit succesverhaal een nauwelijks belichte keerzijde … Continue reading →
Picture published under creative commons in Flickr by Siri Hardeland. Title: Magnifying glass

Blockchain - Wervelwind in de audit wereld?

19/09/2017
Blockchain is een baanbrekende technologie. Het is de ruggengraat van Bitcoin, de digitale cryptomunt waarmee u geld kunt transfereren zonder dat daar een bank aan te pas komt. Die blockchain-technologie kan ook ingezet worden in andere domeinen om het belang … Continue reading →
Picture published unde creative commons by Tom (tigertom) on Flickr. Title: Chained

Open en minder open blockchain netwerken

>07/06/2017
Blockchain zag in 2009 het licht met de lancering van Bitcoin. Het Bitcoin netwerk is extreem open en transparant; iedereen kan minen, iedereen kan transacties publiceren en iedereen kan de volledige inhoud van de blockchain zien. Daarenboven kan iedereen wereldwijd … Continue reading →
Picture published by Joachim Aspenlaub Blattboldt under creative commons o Flickr. Title: decisions contre-jour

Beslissingsmodel: Wanneer blockchain gebruiken?

11/01/2017
Blockchain wordt gezien als een disruptieve technologie die de komende jaren een grote impact zal hebben, ook in overheidscontext. Veel bedrijven en overheden zullen dan ook geconfronteerd worden met de vraag of blockchain technologie een meerwaarde kan hebben bij de … Continue reading →
Picture published under creative commons by Smallest Forest (book_wallah) on Flickr. Title: Depuis 1670...

Smart Contracts – Autonome code op een blockchain

18/10/2016
In een eerdere blogpost hadden we het over Bitcoin en blockchains. Indien deze termen u vertrouwd in de oren klinken is de kans groot dat u ook al de term smart contract heeft horen waaien, wat ook wel blockchain 2.0 genoemd wordt. Deze blogpost gaat hier dieper op in. … Continue reading →
Picture published under creative commons by Natasha (tasj) on Flickr. Title: keys

Keyless Signature Infrastructure (KSI) – Een alternatief op PKI voor digitale handtekeningen

22/03/2016
Een public key infrastructure, of kortweg PKI, wordt algemeen gezien als de enige manier om digitale handtekeningen te plaatsen. Toch heeft Estland al acht jaar een alternatief dat luistert naar de naam Keyless Signature Infrastructure, of kortweg KSI. Hoe werkt … Continue reading →
Picture released under creative commons by pxhere.com

Blockchain, het kloppend hart van Bitcoin

23/02/2016
Bitcoin is de eerste gedistribueerde cryptocurrency, of anders gezegd, de eerste munteenheid die voor financiële transacties dankzij cryptografie geen nood heeft aan centrale partijen, zoals traditioneel de banken. Het kloppend hart van het in 2009 gelanceerde Bitcoin is de blockchain, … Continue reading →
Picture published under creative commons by pickpik.com. Title: gold bar lot on white surface

De Cloud is als... Elektriciteit? Of toch eerder Goud?

30/09/2015
Het gebruik van cloud diensten wordt vaak vergeleken met het gebruik van electriciteit. Toch mogen we deze vergelijking niet te ver doortrekken. Wanneer we spreken over gevoelige overheidsgegevens lijkt een andere vergelijking accurater. Vergelijking 1: Cloud & Electriciteit Gebruik van … Continue reading →
Published by NASA Goddard Space Flight Center under creative commons on Flickr.com

Big data & krakend ijs onder anonimisatie

12/05/2015
Inleiding Elk bedrijf bezit wel persoonsgegevens. Denken we maar aan winkels, banken en transportbedrijven. Deze gegevens kunnen interessant zijn voor andere doeleinden dan waarvoor ze initieel verzameld werden. Dit kan binnen het eigen bedrijf zijn, maar gegevens kunnen ook voor … Continue reading →
Picture Sources
Bitcoin (Eivind Pedersen) - Masks Venice (anjan58) - Northern Rock (Dominic Alves) - Ice crack (NASA Goddard Space Flight Center) - Gold (pickpik.com) - Keys (Natasha / tasj) - Pen & ink (Smallest Forest / book_wallah) - Decisions (Joachim Aspenlaub Blattboldt) - Chained (Tom / tigertom) - Magnifying glass (Siri Hardeland) - Pollution (Billy Wilson) - Candle wax (S. Davis / whiteknuckled) - Code bug (Guilherme Tavares) - Penrose Triangle (gfpeck / wespeck) - Black hole Cygnus X-1 (NASA) - Woman with mask (Pikrepo.com) - Blurred lady (Frank Starmer) - Moon (Shireen Garcia) - Old dashboard (darkday / drainrat) - Quantum particles (needpix.com) - Sycamore processor (Google) - Lattice (pikist.com) - Wallet (Denby Jorgensen) - Explosion (Pierre J.) Darwin Falls (Tim Donnelly)